Help : คู่มือแนะนำการใช้งาน Siamtopup

ตัวอย่างเอกสารสมัครสมาชิก

เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์

 • SiamTopup คืออะไร
 • วิธีการสมัครสมาชิก Siamtopup
 • การป้องกันรหัสผ่าน การตั้งรหัสผ่านให้คาดเดายาก
 • การ Login เข้า Siamtopup
 • เกี่ยวกับการโอนเงิน
 • รายการย้อนหลัง
 • ส่ง sms ผ่านเว็บ
 • แจ้งปัญหาระบบส่งรหัส OTP ซ้ำหลายครั้ง
 • โอนเงินให้เพื่อนสมาชิกหรือ สายงาน เพื่อเอาไว้เติมค่าโทร
 • โอนเงินให้เพื่อนสมาชิกหรือ สายงาน เพื่อ ACTIVE หรือ ต่ออายุสมาชิก
 • แนะนำ/สายงาน/โบนัส
 • การสั่งซื้อ สินค้าส่งเสริมการตลาด
 • ระบบ OTP (One Time Password) คืออะไร
 • ระบบ SSL (Secure Socket Layer) คืออะไร
 • ระบบ APP ( Address Proof Password) คืออะไร
 • การฝากเงินเข้าระบบและการแจ้งการฝากเงิน

  เติมเงินมือถือ

  บัตรเงินสด/บัตรเกม

 • แนะนำหน้า ซื้อบัตรเกม/บัตรเงินสด
 • ขั้นตอนการซื้อบัตรเกม/บัตรเงินสด
 • วิธีใช้บัตร @ Cash บน Facebook
 • วิธีใช้บัตร Facebook Game Card
 • วิธีใช้บัตร @ Cash บน Facebook ในเครือ SNS+
 • วิธีใช้บัตร SNS+ Card
 • วิธีใช้บัตร M-Coins
 • วิธีใช้บัตร Cookie Card
 • วิธีใช้บัตร D Serial
 • วิธีใช้บัตร D Serial บนมือถือ
 • วิธีใช้บัตร D Serial Special Edition
 • วิธีใช้บัตร G-Cash
 • วิธีใช้บัตร TOT prepaid
 • วิธีใช้บัตร TOT prepaid (บัตร 100 บาทเท่านั้น)
 • วิธีใช้บัตร Winner Card
 • วิธีการเติมเงิน i mobile 3Gx
 • วิธีการใช้บัตร LINE PREPAID
 • บริการเสริม/บริการเติม Wallet

  เกี่ยวกับ Giftcard และ App

  เกี่ยวกับ บัตรโทรศัพท์/โทรต่างประเทศ

  บริการชำระบิลต่างๆผ่าน Siamtopup

  บริการอื่นๆ

  ขั้นตอนการใช้ QPay Application

  SSL (Secure Socket Layer)

  SiamTop ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของสมาชิก ในการทำธุรกรรมออนไลน์ ผ่าน เว็บไซต์ www.siamtopup.com เพื่อทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง ดังนั้น ทางเราจึงได้ ทำการติดตั้งระบบที่เป็นมารตฐานความปลอยภัย ในการทำธุรกรรมผ่านระบบ Internet

  SSL (Secure Socket Layer) คือ ระบบมาตรฐานความปลอดภัย ที่นิยมใช้ ป้องกันการดักจับข้อมูลและการโจรกรรมข้อมูล สำหรับการสื่อสารหรือการส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต นิยมใช้กับเว็บไซต์ของธนาคาร หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ
  การทำธุรกรรมทางการเงิน


  รูปภาพแสดงวิธีการสังเกตุหน้าเว็บที่อยู่ในระบบ SSL