Help : คู่มือแนะนำการใช้งาน Siamtopup

เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์

 • SiamTopup คืออะไร
 • วิธีการสมัครสมาชิก Siamtopup
 • การป้องกันรหัสผ่าน การตั้งรหัสผ่านให้คาดเดายาก
 • การ Login เข้า Siamtopup
 • เกี่ยวกับการโอนเงิน
 • รายการย้อนหลัง
 • ส่ง sms ผ่านเว็บ
 • แจ้งปัญหาระบบส่งรหัส OTP ซ้ำหลายครั้ง
 • โอนเงินให้เพื่อนสมาชิกหรือ สายงาน เพื่อเอาไว้เติมค่าโทร
 • โอนเงินให้เพื่อนสมาชิกหรือ สายงาน เพื่อ ACTIVE หรือ ต่ออายุสมาชิก
 • แนะนำ/สายงาน/โบนัส
 • การสั่งซื้อ สินค้าส่งเสริมการตลาด
 • ระบบ OTP (One Time Password) คืออะไร
 • ระบบ SSL (Secure Socket Layer) คืออะไร
 • ระบบ APP ( Address Proof Password) คืออะไร
 • การฝากเงินเข้าระบบและการแจ้งการฝากเงิน

  เติมเงินมือถือ

  บัตรเงินสด/บัตรเกม

 • แนะนำหน้า ซื้อบัตรเกม/บัตรเงินสด
 • ขั้นตอนการซื้อบัตรเกม/บัตรเงินสด
 • วิธีใช้บัตร @ Cash บน Facebook
 • วิธีใช้บัตร Facebook Game Card
 • วิธีใช้บัตร @ Cash บน Facebook ในเครือ SNS+
 • วิธีใช้บัตร SNS+ Card
 • วิธีใช้บัตร M-Coins
 • วิธีใช้บัตร Cookie Card
 • วิธีใช้บัตร D Serial
 • วิธีใช้บัตร D Serial บนมือถือ
 • วิธีใช้บัตร D Serial Special Edition
 • วิธีใช้บัตร G-Cash
 • วิธีใช้บัตร TOT prepaid
 • วิธีใช้บัตร TOT prepaid (บัตร 100 บาทเท่านั้น)
 • วิธีใช้บัตร Winner Card
 • วิธีการเติมเงิน i mobile 3Gx
 • วิธีการใช้บัตร LINE PREPAID
 • เกี่ยวกับ Giftcard และ App

  เกี่ยวกับ บัตรโทรศัพท์/โทรต่างประเทศ

  บริการชำระบิลต่างๆผ่าน Siamtopup

  บริการอื่นๆ

  ขั้นตอนการใช้ QPay Application

  วิธีการฝากเงินเข้าระบบ สำหรับลูกค้าต่างเขต (ค่าบริการ 15 บาท) ช่องทาง ATM ธ.กสิกร

  1. ใส่บัตรแล้วกดรหัสบัตร ATM ของท่าน
  2. เลือกเมนู "ชำระเงิน/ชำระเงินด้วยบาร์โค้ด"
  3. เลือกเมนู "อื่นๆ/ระบุรหัสบริษัท"
  4. เลือกหักจากประเภทบัญชีของท่าน
  5. กรอกรหัสบริษัท (Comp Code) 5 หลัก คือ "40376"
  6. กรอกรหัสสมาชิก (Ref.1) ของท่าน
  7. กรอกรหัสประเภทบริการ (Ref.2) *กรณีที่ไม่กรอก Ref.2 ระบบจะปรับเป็นประเภท การฝากเงินเข้าระบบ
  8. *ไม่ต้องกรอก (Ref.3) กดข้ามไปลำดับต่อไปได้เลยทันที
  9. กรอกจำนวนเงินที่ต้องการฝากเข้าระบบ
  10. รอสักครู่...
  11. ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันการทำรายการ
  12. รอสักครู่...
  13. ทำรายการสำเร็จ
  14. เข้ามาแจ้งฝากเงินผ่านหน้าเว็บ siamtopup