Help : คู่มือแนะนำการใช้งาน Siamtopup

เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์

 • SiamTopup คืออะไร
 • วิธีการสมัครสมาชิก Siamtopup
 • การป้องกันรหัสผ่าน การตั้งรหัสผ่านให้คาดเดายาก
 • การ Login เข้า Siamtopup
 • เกี่ยวกับการโอนเงิน
 • รายการย้อนหลัง
 • ส่ง sms ผ่านเว็บ
 • แจ้งปัญหาระบบส่งรหัส OTP ซ้ำหลายครั้ง
 • โอนเงินให้เพื่อนสมาชิกหรือ สายงาน เพื่อเอาไว้เติมค่าโทร
 • โอนเงินให้เพื่อนสมาชิกหรือ สายงาน เพื่อ ACTIVE หรือ ต่ออายุสมาชิก
 • แนะนำ/สายงาน/โบนัส
 • การสั่งซื้อ สินค้าส่งเสริมการตลาด
 • ระบบ OTP (One Time Password) คืออะไร
 • ระบบ SSL (Secure Socket Layer) คืออะไร
 • ระบบ APP ( Address Proof Password) คืออะไร
 • การฝากเงินเข้าระบบและการแจ้งการฝากเงิน

  เติมเงินมือถือ

  บัตรเงินสด/บัตรเกม

 • แนะนำหน้า ซื้อบัตรเกม/บัตรเงินสด
 • ขั้นตอนการซื้อบัตรเกม/บัตรเงินสด
 • วิธีใช้บัตร @ Cash บน Facebook
 • วิธีใช้บัตร Facebook Game Card
 • วิธีใช้บัตร @ Cash บน Facebook ในเครือ SNS+
 • วิธีใช้บัตร SNS+ Card
 • วิธีใช้บัตร M-Coins
 • วิธีใช้บัตร Cookie Card
 • วิธีใช้บัตร D Serial
 • วิธีใช้บัตร D Serial บนมือถือ
 • วิธีใช้บัตร D Serial Special Edition
 • วิธีใช้บัตร G-Cash
 • วิธีใช้บัตร TOT prepaid
 • วิธีใช้บัตร TOT prepaid (บัตร 100 บาทเท่านั้น)
 • วิธีใช้บัตร Winner Card
 • วิธีการเติมเงิน i mobile 3Gx
 • วิธีการใช้บัตร LINE PREPAID
 • เกี่ยวกับ Giftcard และ App

  เกี่ยวกับ บัตรโทรศัพท์/โทรต่างประเทศ

  บริการชำระบิลต่างๆผ่าน Siamtopup

  บริการอื่นๆ

  ขั้นตอนการใช้ QPay Application

  วิธีการต่อภาษีรถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ (ป้ายวงกลม, ป้ายทะเบียน) ส่วนบุคคล

  1.เลือกประเภทรถ ที่ต้องการต่อภาษี

  2.ระบุเลขที่เบียนรถ

  3. กดปุ่ม "ตรวจสอบ"

  4.ระบบแสดงข้อมูลการต่อภาษี และข้ลประกันภัย พ.ร.บ.

  5.กรอกชื่อตามทะเบียนรถ

  6.กรอกที่อยู่เพื่อจัดส่ง ใบภาษี (ป้ายวงกลม)

  7. ประกัน พ.ร.บ

  7.1 กรณี ต่อภาษี แต่มี ประกันภัย พ.ร.บ แล้ว ให้ระบุข้อมูล ประกันภัยของท่าน

  7.2 กรณี ต่อภาษีและต่อประกัน พ.ร.บ.

  - ให้เลือกบริษัทประกัน

  -ระบุชื่อเอาประกัน

  -ระบุหมาเลขบัตรประชาชน

  -เลือกประกันที่ต้องการ

  -กรอกเบอร์สำหรับแจ้ง SMS

  8.ระบบแสดงข้อมูลยืนยันการชำระเงิน

  - ระบบจะแสดงยอดรวม ภาษี และ พ.ร.บ.

  - ค่าบริการการจัดส่งไปรษณีย์