02-1054164


สมาชิก : 1060xx คน
ACTIVE : 31xx คนตารางตัวอย่างข้อมูลรายได้ต่อเดือน


แนะนำสมาชิก
ยอดใช้งาน
ค่าสมัครสมาชิก
ค่าบริการรายเดือน
แนะนำสมาชิก 20 คน

150x5=750

45x5 = 225

45x5 = 225

45x5 = 225

25x5 = 125

7.5x5 = 37.5

7.5x5 = 37.5

7.5x5 = 37.5

100,000

5,000

(100,000x5%)

400

(100,000x4%)

*ฝากครั้งละ 5,000

600

(30,000x20x0.1)

รวม

1,425

237.5

 

5,000

400

600

รวมรายได้ทั้งหมด 1,425 + 237.5 + 5,000 + 400 + 600 = 7,662.5 บาท

*รายได้จากการแนะนำสมาชิก 5 คน แต่ละคนแนะนำได้อีก 5 คน ไปจำนวน 4 ชั้น

*รายได้จากการใช้งานฌฉพาะสายงานที่แนะนำโดยตรง (ชั้นที่ 1) เท่านั้น

*รายได้จากยอดใช้สายงานจะได้รับบวกเพิ่มในทุกๆต้นเดือน

ผลตอบแทนที่เป็นจริงและยุติธรรม

ร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจกับ SiamTopup เป็นการเริมต้นธุรกิจของตนเองง่ายๆ ด้วยการลงทุนที่ต่ำและได้รับผลตอบแทนที่รวดเร็ว สามารถสร้างรายได้และความมั่นคงให้กับคุณ

ด้วยการดำเนินงานอย่างมืออาชีพ ทำให้คุณมั่นใจในบริการของ SiamTopupและเริ่มต้นธุรกิจร่วมกันกับเรา

รายได้จาก Siamtopup

 02-105-4164

Tel: 02-1054164 FAX: 02-9786891 E-mail: [email protected]
© 2019 Siamtopup , Allrights Reserved. :: Advance Web Service Public Co., Ltd.