02-1054164


สมาชิก : 1060xx คน
ACTIVE : 31xx คนตัวอย่างการคำนวณรายได้

รายได้จากการแนะนำสมาชิก (Reference)

กรณีที่ 1 
สมมุติว่า คุณแนะนำสมาชิกได้ 3 คน และ แต่ละคนแนะนำได้ อีก 3 คน ไปจำนวน 4 ชั้น รับส่วนแบ่งรายได้จาก ค่าสมัคร / ค่าบริการรายเดือน

 
รายละเอียด
ส่วนแบ่ง
(%)
ส่วนแบ่ง
(บาท)
รวม
(บาท)
รายได้จากค่าสมัครสมาชิกชั้นที่ 1
ที่คุณแนะนำตรง 3 คน
50%
150.00
450.00
รายได้จากค่าสมัครสมาชิกชั้นที่ 2
ที่แนะนำจาก 3 คนในชั้นที่ 1 รวมเป็น 9 คน
15 %
45.00
405.00
รายได้จากค่าสมัครสมาชิกชั้นที่ 3
ที่แนะนำจาก 9 คนในชั้นที่ 2 รวมเป็น 27 คน
15 %
45.00
1,215.00
รายได้จากค่าสมัครสมาชิกชั้นที่ 4
ที่แนะนำจาก 27 คนในชั้นที่ 3 รวมเป็น 81 คน
15 %
45.00
3,645.00
รวมรายได้จากค่าสมัครทั้งสิ้น (เพียงแค่คุณแนะนำ 3 คน) :
5,715.00
ทุกเดือนจะได้รับส่วนแบ่งรายได้จากค่าบริการรายเดือน
โดยคิดในทำนองเดียวกันกับรายได้จากค่าสมัคร :
952.50
กรณีที่ 2 
สมมุติว่า คุณแนะนำสมาชิกได้ 4 คน และ แต่ละคนแนะนำได้ อีก 4 คน ไปจำนวน 4 ชั้น รับส่วนแบ่งรายได้จาก ค่าสมัคร / ค่าบริการรายเดือน
 
รายละเอียด
ส่วนแบ่ง
(%)
ส่วนแบ่ง
(บาท)
รวม
(บาท)
รายได้จากค่าสมัคร สมาชิกชั้นที่ 1
ที่คุณแนะนำตรง 4 คน
50%
150.00
600.00
รายได้จากค่าสมัคร สมาชิกชั้นที่ 2
ที่แนะนำจาก 4 คนในชั้นที่ 1 รวมเป็น 16 คน
15 %
45.00
720.00
รายได้จากค่าสมัคร สมาชิกชั้นที่ 3
ที่แนะนำจาก 16 คนในชั้นที่ 2 รวมเป็น 64 คน
15 %
45.00
2,880.00
รายได้จากค่าสมัคร สมาชิกชั้นที่ 4
ที่แนะนำจาก 64 คนในชั้นที่ 3 รวมเป็น 256 คน
15 %
45.00
11,520.00
รวมรายได้จากค่าสมัครทั้งสิ้น (เพียงแค่คุณแนะนำ 4 คน) :
15,720.00
ทุกเดือนจะได้รับส่วนแบ่งรายได้จากค่าบริการรายเดือน
โดยคิดในทำนองเดียวกันกับรายได้จากค่าสมัคร :
2,620.00
กรณีที่ 3 
สมมุติว่า คุณแนะนำสมาชิกได้ 7 คน และ แต่ละคนแนะนำได้ อีก 7 คน ไปจำนวน 4 ชั้น รับส่วนแบ่งรายได้จาก ซค่าสมัคร / ค่าบริการรายเดือน
 
รายละเอียด
ส่วนแบ่ง
(%)
ส่วนแบ่ง
(บาท)
รวม
(บาท)
รายได้จากค่าสมัคร สมาชิกชั้นที่ 1
ที่คุณแนะนำตรง 7 คน
50%
150.00
1,050.00
รายได้จากค่าสมัครสมาชิกชั้นที่ 2
ที่แนะนำจาก 7 คนในชั้นที่ 1 รวมเป็น 49 คน
15 %
45.00
2,205.00
รายได้จากค่าสมัคร สมาชิกชั้นที่ 3
ที่แนะนำจาก 49 คนในชั้นที่ 2 รวมเป็น 343 คน
15 %
45.00
15,435.00
รายได้จากค่าสมัคร สมาชิกชั้นที่ 4
ที่แนะนำจาก 343 คนในชั้นที่ 3 รวมเป็น 2,401 คน
15 %
45.00
108,045.00
รวมรายได้จากค่าสมัครทั้งสิ้น (เพียงแค่คุณแนะนำ 7 คน) :
126,735.00
ทุกเดือนจะได้รับส่วนแบ่งรายได้จากค่าบริการรายเดือน
โดยคิดในทำนองเดียวกันกับรายได้จากค่าสมัคร :
21,122.50

** ดังตัวอย่าง แค่แนะนำคน 7 คนและอีก 7 คนทำงานต่อร่วมกัน เพียงเท่านี้คุณก็ได้รับเงินแสน พร้อมทั้งรายเดือนอีก กว่าเดือนละ 4หมื่นบาทเลยทีเดียว

 

ผลตอบแทนที่เป็นจริงและยุติธรรม

รายได้จาก Siamtopup

 
02-105-4164

Tel: 02-1054164 FAX: 02-9786891 E-mail: marketing@advws.com
© 2019 Siamtopup , Allrights Reserved. :: Advance Web Service Public Co., Ltd.